Urząd Miejski w Opocznie

Obwieszczenia

 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie nr 24/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 231/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 7 lutego 2024 roku. Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 5 marca 2024 roku. Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Opoczna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Opoczyńskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Opocznie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienia

 • pdf Postanowienie.pdf - Postanowienie nr 8/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu opoczyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 • pdf Postanowienie.pdf - Postanowienie nr 16/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania
 • pdf Postanowienie.pdf - Postanowienie nr 116/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Opoczno w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • pdf Postanowienie.pdf - Postanowienie nr 120/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Opoczno w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • pdf Postanowienie.pdf - Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • pdf Postanowienie.pdf - Postanowienie nr 132/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie
 • pdf Postanowienie.pdf - Postanowienie nr 140/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • pdf Postanowienie.pdf - Postanowienie nr 141/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • pdf Nr_244_2024.pdf - Postanowienie nr 244/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Postanowienie.pdf - Postanowienie Nr 256/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 6 maja 2024 r.w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_273_2024.pdf - Postanowienie nr 273/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_285_2024.pdf - Postanowienie Nr 285/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach IIz dnia 28 czerwca 2024 r.w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Opocznie

Rozporządzenia

 • pdf Rozporządzenie.pdf - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Wykazy

 • pdf Wykaz.pdf - Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Komisarzom Wyborczym w Skierniewicach I i II

Zarządzenia

 • pdf Zarządzenie.pdf - Zarządzenie nr 61/2024 Burmistrza Opoczna z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Opoczno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2024-02-08 13:37 Autor : Wojciech Wiktorowicz Data publikacji : 2024-02-08 13:37 Osoba udostępniająca na stronie : Wojciech Wiktorowicz Data ostatniej modyfikacji : 2024-06-28 12:52 Osoba modyfikująca : Wojciech Wiktorowicz