Urząd Miejski w Opocznie

Informujemy, że Gmina Opoczno zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. W związku z powyższym niezbędne jest pozyskanie informacji dotyczącej ilości posiadanych przez rolników odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj. folii rolniczych (po kiszonkach), siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Prosimy rolników zainteresowanych udziałem w programie, posiadających ww. odpady o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Opocznie, Wydział Ochrony Środowiska, budynek A, pokój nr A2 (parter), celem udzielenia niezbędnych informacji dotyczących ilości posiadanych odpadów oraz uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych do 10 września 2021 r. (piątek). Formularze oświadczeń można pobrać również u sołtysa danej miejscowości.

W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Opoczno przekaże do wiadomości szczegółowe zasady odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Program przewidywany jest do realizacji w II kwartale 2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44 786 01 20.

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2021-09-06 15:10 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2021-09-06 15:10 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2022-03-09 11:29 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk