Urząd Miejski w Opocznie

Kierownictwo Urzędu Miejskiego

Osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza Opoczna

 • pdf Chybowska_D.pdf - Dominika CHYBOWSKA - Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska
 • pdf Krzysztofik_E.pdf - Ewa KRZYSZTOFIK - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu
 • pdf Lasota_J.pdf - Jacenty LASOTA - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
 • pdf Miązek_S.pdf - Stanisław MIĄZEK - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 • pdf Snopczyński_A.pdf - Andrzej SNOPCZYŃSKI - Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
 • pdf Susik_I.pdf - Iwona SUSIK - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
 • pdf Wojciechowska_M.pdf - Marzanna WOJCIECHOWSKA - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
 • pdf Wrońska_A.pdf - Agnieszka WROŃSKA - Kierownik Zespołu ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
 • pdf Ziębicki_M.pdf - Marek ZIĘBICKI - Naczelnik Wydziału Edukacji
 • pdf Ziębicki_M - korekta.pdf - Marek ZIĘBICKI - Naczelnik Wydziału Edukacji [korekta]

Zarządy Spółek

Kierownicy jednostek

 • pdf Adamaczyk_B.pdf - Bernarda ADAMCZYK - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim - dyrektor
 • pdf Aleksandrowicz_M.pdf - Monika ALEKSANDROWICZ - Szkoła Podstawowa w Modrzewiu - dyrektor
 • pdf Aleksandrowicz_M - korekta.pdf - Monika ALEKSANDROWICZ - Szkoła Podstawowa w Modrzewiu - dyrektor [korekta]
 • pdf Derewęda_K.pdf - Katarzyna DEREWĘDA-JANKOWSKA - Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala" - dyrektor
 • pdf Figura_E.pdf - Edyta FIGURA - Przedszkole Nr 6 z Grupą Żłobkową "Zielona Dolinka" w Opocznie - dyrektor
 • pdf Grabowski_A.pdf - Adam GRABOWSKI - Muzeum Regionalne w Opocznie - dyrektor
 • pdf Jurek_A.pdf - Alicja JUREK - Przedszkole Nr 2 w Opocznie - dyrektor
 • pdf Jurek_A - korekta.pdf - Alicja JUREK - Przedszkole Nr 2 w Opocznie - dyrektor [korekta]
 • pdf Kałużynska_M.pdf - Małgorzata KAŁUŻYŃSKA - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym - dyrektor
 • pdf Kałużynska_M - korekta.pdf - Małgorzata KAŁUŻYŃSKA - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym - dyrektor [korekta]
 • pdf Karbownik_E.pdf - Elżbieta KARBOWNIK - MGOPS w Opocznie - główny księgowy
 • pdf Karolak_M.pdf - Marzena KAROLAK - Szkoła Podstawowa w Sielcu - dyrektor
 • pdf Kozłowska_M.pdf - Małgorzata KOZŁOWSKA - Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opocznie - dyrektor
 • pdf Kuśmierczyk_H.pdf - Helena KUŚMIERCZYK - Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK "Doliniacy" w Libiszowie - dyrektor
 • pdf Lengier_A.pdf - Aneta LENGIER - MGOPS w Opocznie - Kierownik Działu Świadczeń z Pomocy Społecznej
 • pdf Miękus_Z.pdf - Zdzisław MIĘKUS - Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie - dyrektor
 • pdf Misiurski_J.pdf - Jerzy MISIURSKI - Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie - dyrektor
 • pdf Misiurski_J - korekta.pdf - Jerzy MISIURSKI - Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie - dyrektor [korekta]
 • pdf Nalewczyńska_A.pdf - Anna NALEWCZYŃSKA - Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno - kierownik
 • pdf Nalewczyńska_A - korekta.pdf - Anna NALEWCZYŃSKA - Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno - kierownik [korekta]
 • pdf Pacan_E.pdf - Ewa PACAN - Szkoła Podstawowa w Januszewicach - dyrektor
 • pdf Pręcikowska_A.pdf - Anna PRĘCIKOWSKA-SKOCZYLAS - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Opocznie - dyrektor
 • pdf Pręcikowska_A - korekta.pdf - Anna PRĘCIKOWSKA-SKOCZYLAS - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Opocznie - dyrektor [korekta]
 • pdf Rogulska_B.pdf - Beata ROGULSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - zastępca dyrektora
 • pdf Sobolewska_R.pdf - Renata SOBOLEWSKA - Przedszkole Nr 4 w Opocznie - dyrektor
 • pdf Sobolewska_R - korekta.pdf - Renata SOBOLEWSKA - Przedszkole Nr 4 w Opocznie - dyrektor [korekta]
 • pdf Stępień_J.pdf - Jacek STĘPIEŃ - Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Wielkiego w Opocznie - dyrektor
 • pdf Stolarczyk_M.pdf - Marzena STOLARCZYK - Szkoła Podstawowa w Wygnanowie - dyrektor
 • pdf Stolarczyk_M - korekta.pdf - Marzena STOLARCZYK - Szkoła Podstawowa w Wygnanowie - dyrektor [korekta]
 • pdf Szymczyk_K.pdf - Katarzyna Szymczyk - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - kierownik działu pomocy środowiskowej
 • pdf Szymczyk_K - korekta.pdf - Katarzyna Szymczyk - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - kierownik działu pomocy środowiskowej [korekta]
 • pdf Świerczynska_K.pdf - Krystyna ŚWIERCZYŃSKA - Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Ogonowicach - dyrektor
 • pdf Świerczynska_K - korekta.pdf - Krystyna ŚWIERCZYŃSKA - Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Ogonowicach - dyrektor [korekta]
 • pdf Wijata_D.pdf - Dorota WIJATA - Przedszkole Nr 8 w Opocznie - dyrektor
 • pdf Wiktorowicz_U.pdf - Urszula WIKTOROWICZ - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach - dyrektor
 • pdf Wiktorowicz_U - korekta.pdf - Urszula WIKTOROWICZ - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach - dyrektor [korekta]
 • pdf Zięba_A.pdf - Aneta ZIĘBA - Przedszkole Nr 5 w Opocznie - dyrektor
 • pdf Zięba_A - korekta.pdf - Aneta ZIĘBA - Przedszkole Nr 5 w Opocznie - dyrektor [korekta]
 • pdf Ziółkowska_A.pdf - Alicja ZIÓŁKOWSKA - Szkoła Podstawowa w Kraśnicy - dyrektor
 • pdf Ziółkowski_B.pdf - Bernard ZIÓŁKOWSKI - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - p.o. dyrektora
 • pdf Ziółkowski_B - korekta.pdf - Bernard ZIÓŁKOWSKI - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - p.o. dyrektora [korekta]

Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Opocznie

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2019-04-29 14:03 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2019-04-29 14:03 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2020-05-08 10:32 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński