Urząd Miejski w Opocznie

INFORMACJA

            W związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku  będą  pełnione dyżury w Urzędzie Miejskim w Opocznie :

- 19 listopada 2010 r. ( piętek)      8.00 - 20.00
- 20 listopada 2010 r. (sobota)      8.00 - 20.00
- 21 listopada 2010 r. ( niedziela)  6.00 do zakończenia prac związanych z ustaleniem wyników głosowania i wyborów

 pod numerem telefonu: (44) 736 31 00

Strona Państwowej Komisji Wyborczej - Wybory Samorządowe 2010

http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=23061&layout=1

Urząd Miejski INFORMUJE

 • pdf komunikat_mkw_nr_list.pdf [10 KB] - Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 2 listopada 2010r o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządonych na dzień 21 listopada 2010r
 • pdf obw_okregi.pdf [200 KB] - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 28 września 2010r o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie w wyborach do rad gmin, radpowiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
 • pdf INFORMACJA_MKW.pdf [300 KB] - Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie
 • pdf WYKAZ_-_miejsc_na_obwieszczenia.pdf [300 KB] - Wykaz miejsc na terenie Gminy i Mista Opoczno przeznaczonych do bezpłatnego zamieszczania ogłoszeń wyborczych
 • pdf Obwieszczenie_Rada_Miejska_dokument.pdf [300 KB] - Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Opocznie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • pdf Obwieszczenie_Burmistrz_dokument.pdf [200 KB] - Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Opoczna w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • pdf Uchwala.pdf [20 KB] - Uchwała Nr 15/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dn. 22 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia ponownego głosowannia w wyborach Burmistrza Opoczna w dniu 5 grudnia 201o roku

Informacje i Komunikaty Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim

 • pdf komunikat_KW_nr_list.pdf [100 KB] - Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dniea 29 pażdziernika 2010 o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządonych na dzień 21 listopada 2010r
 • pdf kom_przyj_zglosz.pdf [300 KB] - Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 września 2010r w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarza zgłaszania kandydatów na radnych
 • pdf kom_zglasz_czlo_kom.pdf [800 KB] - Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 września 2010r w sprawie zgłąszaniakandydatów na członków gminnych , miejskich i powiatowych komisji wyborczych
 • pdf kom_licz_mieszk.pdf [700 KB] - Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 września 2010r o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na dzień 31 grudnia 2009r
 • pdf Komunikat.pdf [40 KB] - Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 października 2010r. o zasadach przyznawania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych komitetów wyborczych
 • pdf Komunikat.pdf [20 KB] - Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 października 2010 r. w sprawie miejsca, czasu i terminu składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
 • pdf Komunikat.pdf [40 KB] - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi w sprawie miejsc, czasu i terminu składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych

Dokumenty Państwowej Komisji Wyborczej

 • pdf zal1_wykaz_os_pop.pdf [20 KB] - Załącznik nr 1 do Informacji powyżej - WYKAZ OSÓB POPIERAJĘCYCH
 • pdf zal2_zg_list_kand_rad.pdf [30 KB] - Załącznik nr 2 do Informacji powyżej - ZGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH W OKRĘGU WYBORCZYM
 • pdf pkw_wyjas_finans.pdf [200 KB] - Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
 • pdf pkw_zglasz_kand.pdf [100 KB] - Uchwała PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy.
 • pdf pkw_uchw_zal1.pdf [100 KB] - Załącznik nr 1 do uchwały PKW - WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 • pdf pkw_uchw_zal2.pdf [200 KB] - Załącznik nr 2 do uchwały PKW - WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 • pdf pkw_inf_zgla_kand_rad.pdf [100 KB] - Informacja PKW o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • pdf Info_two_kom_wyb.pdf [300 KB] - Informacja PKW o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego
 • pdf zal3_osw_zg_kan_rad.pdf [30 KB] - Załącznik nr 3 do Informacji powyżej - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE NA RADNEGO
 • pdf zal4_osw_lustr.pdf [60 KB] - Załącznik nr 4 do Informacji powyżej - OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE
 • pdf zal5_inf_zloze_osw_lustr.pdf [30 KB] - Załącznik nr 5 do Informacji powyżej -INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO
 • pdf zal6_osw_obywUE_rad.pdf [30 KB] - Załącznik nr 6 do Informacji powyżej - OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA RADNEGO - OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ NIE BĘDĄCEGO OBYWATELEM POLSKIM
 • pdf zal7_zgl_kan_wojt.pdf [30 KB] - Załącznik nr 6 do Informacji powyżej - ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA WÓJTA
 • pdf zal8_zgoda_kan_wojt.pdf [30 KB] - Załącznik nr 7 do Informacji powyżej - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE NA WÓJTA
 • pdf pkw_inf_glos_pelnomoc.pdf [50 KB] - Informacja PKW o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • pdf pkw_wzor_wniosek_pelnom.pdf [500 KB] - Załącznik nr 1 do Infomacji powyżej - WZÓR WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
 • pdf pkw_wzor_zgoda_pelnom.pdf [400 KB] - Załącznik nr 2 do Informacji powyżej - WZÓR ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
 • pdf Wyjasnienia.pdf [50 KB] - Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie kampanii wyborczej prowadzonej w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego
 • pdf Wyjasnienia.pdf [10 KB] - Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 listopada 2010r. dotyczące prowadzenia kampanii wyborczej

Inne dokumenty Dokumenty do pobrania

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2010-09-24 09:59 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2010-09-24 09:59 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2023-12-14 14:28 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz