Urząd Miejski w Opocznie

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Opocznie - Obwód Nr 21

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim

 • pdf Obwieszczenie - 9.10.2017.pdf - Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 października 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie przeprowadzonych w dniu8 października 2017 r.
 • pdf Komunikat - 9.10.2017.pdf - Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 października 2017 r. Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim podaje do publicznej wiadomości informację o terminie złożenia oraz miejscu, czasie i sposobie , udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie, przeprowadzonych w dniu 8 października 2017 r.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM nr 21

 • pdf OKW_Nr_25.pdf - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 25 z siedzibą w OPTEX S.A ul. Kolberga 2 - godziny otwarcia lokalu wyborczego
 • pdf Uchwała_Nr_6.pdf - Uchwała Nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 11 września 2016 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Informacja - 4.09.2017.pdf - Informacja o wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie w okręgu wyborczym Nr 21
 • pdf Obwieszczenie - 4.09.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 4 września 2017 r. w sprawie informacji o numerze i granicy obwodu głosowania i siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborachuzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Obwieszczenie - 31.08.2017.pdf - Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 31 sierpnia 2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Uchwała_Nr_3.pdf - Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Opocznie w wyborach uzupełniających w okręgu Nr 21
 • pdf Informacja - 17.08.2017r..pdf - Informacja MKW w Opocznie z dnia 17 sierpnia 2017 r.o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Opocznie w wyborach uzupełniających w okręgu nr 21
 • pdf Uchwała_Nr_1.pdf - Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Uchwała_Nr_2.pdf - Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Dyżur.pdf - Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie w okręgu Nr 21
 • pdf Skład.pdf - Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie w okręgu Nr 21
 • pdf Nr_159_2017.pdf - Zarządzenie Burmistrza Opoczna z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania koordynatora ds. obsługi informatycznej systemu Wsparcie OrganówWyborczych (WOW) w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Postanowienie - 10.08.2017.pdf - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opoczniew okręgu wyborczym Nr 21, zarządzonych na dzień 8 października 2017 r.
 • pdf komunikat.pdf - Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 1 sierpnia 2017 r. o dodatkowym naborze kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczejw Opocznie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opoczniezarządzonych na dzień 8 października 2017 r.
 • pdf obwieszczenie.pdf - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie informacji o okręgu numer 21 w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie, zarządzonych na dzień 8 października 2017 r., liczbie wybieranych radnych oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
 • pdf Nr_158_2017.pdf - Zarządzenie Nr 158/2017Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Komunikat_17.07.2017.pdf - Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2017-07-17 13:58 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2017-07-17 13:58 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-28 14:03 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński