Urząd Miejski w Opocznie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie: tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Opoczno I etap, zlewnia Libiszów

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: wyboru Wykonawcy na wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji
projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Opoczno -I etap, zlewnia libiszów"
Na ogłoszenie do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert. Oferta z najniższą ceną na realizację zadania wyniosła 4 981,50 zł brutto.
Oferta z najwyższą ceną na realizację zadania wyniosła 9 840,00 zł brutto.
Jako najkorzystniejszą wybrana została oferta firmy: METALOPLASTYKA Marian Ostrowski, Plac Kaliski 9, 54-028 Wrocław
oferująca najniższą cenę

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2013-03-13 14:11 Autor: Wydział OiFE Data publikacji: 2013-01-11 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji: 2016-03-03 Osoba modyfikująca: Badura Dariusz
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2016-03-03 14:44 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2016-03-03 14:44 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2017-01-16 08:35 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz