Urząd Miejski w Opocznie

Zapytanie ofertowe na wykonanie analizy efektywności ekonomicznej stacji Opoczno Południe na trasie Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 oraz Powiat Opoczyńskim, ul.Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno informują, że w dniu 25.02.2013r. o godz. 11.15 odbyło się otwarcie ofert w zapytaniu ofertowym na wykonanie analizy efektywności ekonomicznej stacji Opoczno Południe na trasie Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie. 
Zleceniodawcy informują, że w w/w zapytaniu ofertowym ofertę z najniższą ceną brutto tj. 56 211,00 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy, dwieście jedenaście złotych) złożył Wykonawca oferty nr 1 tj. COWI Polska Sp. z o.o. ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław.
Dziękujemy za złożenie oferty. Zamawiający informują, że na realizacje w/w zlecenia wpłynęła jedna oferta.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2013-03-13 14:16 Autor: Badura Dariusz Data publikacji: 2013-03-13 14:16 Osoba udostępniająca na stronie: Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji: 2016-03-03 Osoba modyfikująca: Badura Dariusz
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2016-03-03 14:44 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2016-03-03 14:44 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2017-01-16 08:35 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz