Urząd Miejski w Opocznie

Informacja

W związku z podpisaniem umów w ramach projektu pn.: Odnawialne źródła energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne” na montaż instalacji fotowoltaicznej, GMINA OPOCZNO informuje, iż od dnia 11 września 2023 r. prowadzone będą wizje lokalne na nieruchomościach Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Kontakt z Państwem nawiązywany będzie przez pracowników firm: PASSIVE INSTAL lub ECO-TEAM Sp. o.o., poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez wiadomość sms.

Wizje lokalne przeprowadzane będą przez pracowników ww. firm, którzy będą posiadali imienne identyfikatory - upoważnienia.

Informujemy, że pracownicy firm PASSIVE INSTAL oraz ECO-TEAM Sp. o.o. nie pobierają żadnych opłat związanych z wizją lokalną w Państwa nieruchomościach.


 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OPOCZNO

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 i 572) Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Raport został przedstawiony podczas Sesji w dniu 31 maja 2023r.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy zostanie przeprowadzona debata podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem o stanie Gminy Opoczno za 2022 rok, załączonym do niniejszego komunikatu.

Urząd Miejski w Opocznie
ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
tel. +48 44 7860100 , fax. +48 44 7860111
email: umopoczno@um.opoczno.pl

Burmistrz Opoczna - Dariusz Kosno

Urząd Miejski -    NIP 7681003350
                                 REGON
000523755

Gmina Opoczno - NIP 7681717575
                                  REGON 590648379

Gmina wiejsko-miejska. 

Powierzchnia gminy to 19045 ha Liczba ludności 32 877

===================================================

Wszelkie awarie oświetlenia ulicznego z terenu Miasta i Gminy Opoczno
należy zgłaszać pod nr telefonu 501-180-151 , 502-143-905
lub za pomocą formularza elektronicznego

 


Kontakt ze Schroniskiem Dla Zwierząt w Różannie pod numerem telefonu: 607 330 300

 

                                             

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2011-02-04 10:03 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2011-02-04 10:03 Osoba udostępniająca na stronie : opoczno@radgost.com Data ostatniej modyfikacji : 2024-01-30 10:19 Osoba modyfikująca : Wojciech Wiktorowicz